The Whiteface Lodge, Lake PlacidGrand Adirondack Lodge'i ülbe tõlgendus pakub Whiteface Lodge Resort & Spa täielikku ja osalist osalust nende 1, 2 ja 3 magamistoaga elukohtades ning hotellides viibimisel. Järvesäärsetes mägedes pesitsevate parimate teenistujate, võrratu mugavuse ja hulgaliselt suurejooneliste mugavustega austusavaldus avaldab austust oma majesteetliku looduskeskkonna vastu.


WINTER MOUNTAIN RETREAT | Whiteface Lodge - Lake Placid | VLOG #7 - Oktoober 2020