Anjajavy l'Hôtel2000. aasta detsembris avatud Anjajavy l’Hôtel on nii kaugel, et naudib oma ajatsooni! Anjajavy asub Majungaskari läänerannikul Majungast 120 km põhja pool asuval poolsaare ligipääsmatus kalurikülas ja on tõelises paradiisis erandlikus kohas. See on seatud baobabi puud, lehtmetsas asuvasse privaatsesse reservi
ja mangroov, kus elab arvukas linde ja leemure. Hotell suletakse täna uuesti pärast sulgemist veebruariks.


Anjajavy - Madagascar - Around the Hotel - Oktoober 2020